Käyttölinjaisen Malinois'n historia

Tämän kappaleen sisältöä muokataan

Luonne

Rotumääritelmä kuvaa belgianpaimenkoiran luonnetta seuraavasti:

"Belgianpaimenkoira on valpas ja aktiivinen. Se on erittäin energinen ja aina valmis toimintaan. Sillä on synnynnäinen laumanvartioimiskyky ja vahtikoiran parhaat ominaisuudet. Se puolustaa isäntäänsä täysin epäröimättä, peräänantamattomasti ja kiihkeästi. Sillä on kaikki paimen-, vahti-, suojelu- ja palveluskoiran ominaisuudet. Se on eloisa, tarkkaavainen ja varmaluonteinen, ilman pienintäkään pelkoa tai aggressiivisuutta. Luonteen tulee kuvastua koiran olemuksessa ja kipinöivien silmien ylpeässä ja tarkkaavaisessa ilmeessä."


Hyvä käyttölinjainen malinois vastaa luonteensa puolesta erinomaisesti rotumääritelmää. Se on koulutettavissa minkä tahansa palveluskoiralajin huipulle, kuten erinomaiseksi työkoiraksikin. Tämän mahdollistavat sen suuri toimintakyky, lähes rajaton saalisvietti, voimakas puolustusvietti, sekä hyvät hermot viettien hallintaan. Korkeasta temperamentista ja suuresta taistelunhalusta johtuen on kuitenkin tärkeää, että malinoisia ohjataan alusta asti päättäväisesti, johdonmukaisesti ja oikeudenmukaisesti.
"Käyttölinjainen malinois on koulutettavissa minkä tahansa palveluskoiralajin huipulle, kuten erinomaiseksi työkoiraksikin."

Vilkkaana koirana se saattaa varsinkin nuorella iällä reagoida asioihin nopeasti, terävästi ja kiihkeästi. Pentuaikana sille tulisikin näyttää paljon maailmaa, sekä ystävällisesti ja rauhallisesti ohjata sen toimintaa haluttuun suuntaan. Oikein vahvistettuna malinoisista kasvaa varmaluonteinen ja vahva koira, joka työskentelee väsymättömästi, voimakkaasti ja peräänantamattomasti.

Käyttölinjaiset malinoisit soveltuvat yleensä hyvin myös normaaleiksi kotikoiriksi. On kuitenkin muistettava, ettei käyttömalinois ole koskaan ollut jokamiehen koira, eikä sitä tulisi hankkia pelkäksi kotikoiraksi. Ne tarvitsevat aina hyvän peruskoulutuksen, paljon liikuntaa ja sopivasti aktiviteettia ja ovat onnellisimmillaan päästessään työskentelemään rodulle tarkoitetuissa tehtävissä, joihin niitä on yli vuosisadan verran jalostettu.

Käyttö

Käyttölinjainen malinois sopii lähes mihin käyttöön (virka/urheilu) tahansa ja niillä on voitettu kaikkien suojelulajien kansainvälisiä arvokilpailuja (Belgian ring, NVBK ring, Ranskan ring, KNPV, Campagne, Mondioring, IPO, SchH...).

Terveys

Käyttölinjainen malinois on säilyttänyt hyvin terveytensä, mikä on luultavasti osaltaan jalostuksessa käytettyjen ring-kokeiden vaikeiden hyppyosioiden ansiota (mm. ranskan ringin 240cm korkea pystysuora lautaseinä ja belgian ringin 120cm korkea hyppyeste). Käyttömalinois'illa esiintyy samoja perinnöllisiä sairauksia kuin muillakin belgianpaimenkoirien muunnoksilla ja koiraroduilla yleensäkin, mutta verrattuna muihin palveluskoirarotuihin se on kuitenkin vielä yksi terveimmistä. Suomen käyttömalinoiskannassa esiintyneistä sairauksista voi lukea lisää Suomen Belgianpaimenkoirayhdistyksen Jalostuksen tavoiteohjelmasta.

Teksti: Kennel Mecberger, Jan Skogster